Odlomak

Djeca u sebi nose razvojne potencijale koje treba osloboditi vaspitanjem. Dijete u tom procesu učestvuje voljno i aktivno, izražavajući karakteristike svoje ličnosti, među kojima je najvažnije stvaralaštvo. Učitelj je „vrtlar“ koji „cvijeće“ (djecu) odgaja uzimajući u obzir njihove lične potrebe i mogućnosti, koje su različite (Filipović, 2011: 59).

Bavljenje likovnim aktivnostima omogućava djetetu razvoj svih aspekata ličnosti: kreativni, čulni, motorički, emocionalni, socijalni i saznajni. Zagovornici novih koncepcija ističu da vaspitanje i obrazovanje koje je zasnovano na sadržajima i procesima likovnih umjetnosti omogućavaju da se steknu bogata iskustva za formiranje sopstvenog odnosa prema svijetu, što doprinosi razvoju mnogih dječjih sposobnosti (Gibson, 2003).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 31 stranica
  • Metodika nastave likovne kulture -
  • Školska godina: 2022
  • Diplomski radovi, Obrazovanje
  • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Pedagoški fakultet  

Više u Diplomski radovi

Više u Obrazovanje

Komentari

Click to access the login or register cheese