Odlomak

PREDGOVOR
Danas se svakodnevno susrećemo sa pojmovima bonitet i kreditna sposobnost preduzeća, koji predstavljaju dijelove iste cjeline. Važno je da subjekat – banka, pravno ili fizičko lice kome se odobravaju određena sredstva, posjeduje određena formalna i materijalna svojstva koja ga čine sigurnim dužnikom.Nadam se da će ovaj rad detaljno objasniti tematiku koja se odnosi na ocjenu boniteta i kreditne sposobnosti, a kroz primjer Mesne industrije Bajra Travnik. U radu su prikazani pojmovi boniteta i kreditne sposobnosti ,ciljevi i vrste finansijske
analize, te kako ista utiče na ocjenu boniteta i kreditne sposobnosti preduzeća. U radu su objašnjene i različite metode na osnovu kojih se donose odluke o ocjeni boniteta i kreditne sposobnosti preduzeća – od tradicionalne do savremene Altmanove Z-score metode.Ovom prilikom, takođe, želim da se zahvalim svima koji su me podržali u mom dosadašnjem studiranju, i mom mentoru koji me je uputio kako da kvalitetno uradim ovaj istraživački rad

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese