Odlomak

PEDAGOGIJA – NAUKA O VASPITANJU

 •     u klasifikaciji nauka određuje se kao jedna od društvenih nauka  :
 •     definisan predmet proučavanja
 •     dostignuti razvojni nivo
 •     specifična metodologija
 •      termin “ paidagogus” – složenica dve reči
 •     pais, paidos  – dete, dečak
 •      ago, agein – voditi
 •     Pojam pedagogije : NAUKA O VASPITANJU
 •     nauka
 •     vaspitanje

NAUKA  je sistematizovan i argumentovan skup saznanja o objektivnoj stvarnosti u određenom istorijskom periodu do kojih se došlo primenom objektivnih metoda istraživanja.
VASPITANJE  je proces  formiranja čoveka kao ljudskog bića sa svim fizičkim, intelektualnim, moralnim, estetskim i radnim kvalitetima.

 

 

 

PREDMET PROUČAVANJA

 •     vaspitanje  u najširem značenju (vaspitanje, obrazovanje, nastava )
 •     uže značenje : proučava  zakonitosti vaspitno – obrazovnog procesa
 •     Pedagoške zakonitosti – nužne veze i odnosi u i između pedagoških pojava:
 •     sveopšta povezanost
 •     razvojnost
 •     strukturno – sistematske veze
 •     funkcionalne veze
 •     jedinstvo opšteg, posebnog i pojedinačnog
 •     kauzalne veze
 •     korelacione veze i odnosi
 •     otkrivene zakonitosti  vaspitno – obrazovnog procesa konstituišu se u posebne pedagoške zakone
 •     Pedagoški zakon čini nerazdvojno jedinstvo suštinske relacije ( veza i odnosa ) i jezičkog ( simboličkog ) izraza nekog zakonskog odnosa u vaspitno – obrazovnom procesu.

 

 

 

ZADACI PEDAGOGIJE

1.    proučava i istražuje vaspitne pojave, otkriva ped.zakonitosti, formuliše pedagoške zakone i klasifikuje ih u poseban pedagoški sistem
2.    potpomaže razvijanje, unapređivanje i usavršavanje vaspitno – obrazovne prakse
3.    naučno prati i kritički vrednuje rezultate u pedagoškoj teoriji i praksi
4.    razvija i usavršava specifičnu metodologiju naučnih istraživanja vasp.obraz.fenomena
5.    koristi rezultate naučnih saznanja drugih nauka i povezuje ih u koherentan sistem

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese