Odlomak

Ako uzmemo u obzir jednu od definicija osiguranja koja glasi: ,,Osiguranje predstavlja udruživanje lica izloženih istoj opasnosti s ciljem da zajednički podnesu štetu za koju se unapred zna da će,prema teoriji verovatnoće,zadesiti samo neke od njih”, dolazimo do zaključka da suština osiguranja leži u načelu uzajamnosti. Njegov temelj je zajednica korisnika ili vlasnika predmeta osiguranja koji pojedinačno mogu pretrpeti štetu od osiguranih opasnosti. Preko osiguranja se izjednačavaju i izravnavaju rizici na prihvatljivom,lako podnošljivom nivou. Upravo načelo uzajamnosti predstavlja osnov za pojedine oblasti osiguranja kakvo je životno osiguranje.
Na razvoj životnog osiguranja utiče,pre svega,ekonomska stabilnost kao i razvijeniji životni standard. Naime,razdoblje od 1981. Do 1990. Godine karakterišu zaoštreni ekonomski problemi ispoljeni kroz visoku stopu inflacije,depresijaciju domaće valute u odnosu na strane valute,uvoznu zavisnost opreme i repromaterijala,što je u uslovima velike zaduženosti prema inostranstvu,uslove privređivanja činilo još težim.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 36 stranica
  • Osiguranje prof. Dragan Jerinić
  • Školska godina: prof. Dragan Jerinić
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Osiguranje
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Osiguranje

Više u Skripte

Komentari