Odlomak

Ekonomija kao nauka postoji i razvija se tek nešto više od dva veka. U svom razvojnom periodu ekonomska teorija kontinuirano se bavila istraživanjem razvojnih procesa. Ipak, može se reći da još uvek postoji značajan broj nedovoljno istraženih ekonomskih pojava.
Mnogo prostora bilo bi potrebno da se objasni izvorište ekonomske misli za sve probleme i pojave koji su kroz istoriju bili prisutni u izučavanju ekonomista. Učinjen je napor da se ukaže samo na neke najznačajnije pojave i kategorije, kao i na najznačajnija pitanja iz oblasti ekonomije.
Skripta je namenjena studentima prve godine Fakulteta za menadžment, Megatrend
univerziteta. Namera je bila da se gradivo prilagodi studentima kako bi se na jednostavniji
način upoznali sa ekonomskim pojavama i problemima.
Mnogo bi prostora bilo potrebno da se napravi makar izvorište ekonomske misli za sve probleme i pojave koji su kroz istoriju bili prisutni u izučavanju ekonomista. U ovoj knjizi učinjen je napor da se ukaže samo na neke naj značajnije pojave i kategorije, kao i na najznačajnija pitanja iz oblasti ekonomije.
Osnovni motiv pisanja ove skripte je da se početnicima olakša u savladavanju osnovnih pojmova iz ekonomije. Osim toga, autor je imao u vidu i činjenicu da se, u daljem toku studija, studentima prezentira još niz disciplina iz oblasti ekonomije i stoga je nastajao da im ova knjiga bude osnov za lakše učenje svih ostalih ekonomskih disciplina na višim godinama studija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 72 stranica
  • Ekonomija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Zaječar,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za menadžment u Zajčaru  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese