Odlomak

Pojam pametne kuće nastao je sedamdesetih godina prošlog veka. Tada se pametnom kućom smatrala ona koja je bila sagrađena imajući na umu energetsku učinkovitost. Pojam pametne kuće od tada se menjao prateći razvoj tehnologije na tom području. Tako je tokom osamdesetih godina pametna kuća bila ona u kojoj se sa sopstvenog računara moglo upravljati raznim sistemima. Današnje shvatanje pametne kuće predstavlja nadogradnju definicija iz prošlosti sa dodatkom savremene tehnologije uz pomoć koje se rukovodi energijom i reguliše uticaj na životnu sredinu.
Sa klimatskim promenama koje je velikim delom uzrokovala i proizvodnja električne energije iz elektrana na fosilna goriva, na značaju je dobila proizvodnja iz obnovljivih izvora energije (OIE). Istovremeno, porast životnog standarda i razvoj pametnih tehnologija doveo je do toga da se svakodnevne aktivnosti obavljaju na što jednostavniji i brži način. Ovakve promene imaju uticaj i na zahteve koje treba da zadovolji električni sistem savremenog domaćinstva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese