Odlomak

Platni bilans, devizni kursevi,tržište dobara i spoljnotrgovinski bilans

UVOD

  • Do sada smo pretpostavljali da je ekonomija zatvorena,
  • Danas ćemo posmatrati otvorenu ćemo posmatrati otvorenu ekonomiju.
  •  Stanovišta otvorenosti tržišta dobara, odnosno Stanovišta otvorenosti tržišta dobara, odnosno mogućnosti potrošača i proizvodjača da izaberu izmedju domaćih i inostranih dobara.
  • Pod platnim bilansom podrazumevamo– skup svih ekonomskih transakcija jedne skup svih ekonomskih transakcija jedne zemlje sa inostranstvom u odreñenom vremenskom periodu (po pravilu jedne

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari