Odlomak

UVOD

Današnja okolina mogla bi se opisati kao vrlo promjenjiva i nepredvidiva, u kojoj se promjene u poslovnom okruženju često javljaju. Promjene postaju bitan čimbenik jer o njima ovisi da li će poduzeće ostvariti uspjeh na tržištu i opstati uz jaku konkurenciju. Takvo stanje na svjetskom tržištu u ekonomiji postavilo je novi način poslovanja. Za razliku od prijašnjih godina kada je prevladavala važnost tehnologije i nezainteresiranost za zaposlenike, danas se poslovanje, konkurentnost i promjene ne mogu realizirati bez usredotočenja zaposlenika.
Zaposlenici su najvažniji resurs u novoj ekonomiji, ekonomiji znanja. Znanje nije nešto što se posjeduje, već je to proces koji traje cijeli život. Uspješnost poduzeća stoga upravo i ovisi o znanju, sposobnostima, vještinama i iskustvu koje posjeduju zaposlenici. Poslodavci diljem svijeta ubrzo su shvatili važnost zaposlenika te nastoje pratiti zaposlene, ali i sve više ulagati u njih i njihov razvoj. Višekratne su koristi od zaposlenika gledajući na veću profitabilnost, produktivnost i konkurentsku prednost.
Stoga treba cijeniti zaposlenike i brinuti se o njima. Među zaposlenicima treba stvarati kulturu, njegovati vrijednosti kao što su suradnja i motivacija.
Nakon uvodnog razmatranja, slijedi teorijski dio koji se odnosi na praćenje i razvoj zaposlenika. U drugom poglavlju objašnjava se teorijska potreba za zaposlenicima, trendovi koji su utjecali na razvoj managementa ljudskih potencijala te kakva je uloga zaposlenika u suvremenom poslovanju poduzeća. Također se žele prikazati činjenice koje su dovele do sve većeg vrednovanja zaposlenika od strane poslodavaca.
U trećem poglavlju objašnjava se važnost praćenja i upravljanja radnom sposobnošću zaposlenika. Prikazuje se postupak na koji se vrši praćenje uspješnosti zaposlenika, metode koje se mogu koristiti prilikom ocjenjivanja radne uspješnosti i na posljetku koji su ciljevi praćenja zaposlenika. Praćenje zaposlenika u poduzeću je nužno, kako bi poslodavac mogao znati kakav je potencijal zaposlenika koji rade u poduzeću.
U četvrtom poglavlju izvršen je pregled razvoja zaposlenika. Prikazuje se način na koji zaposlenici razvijaju svoju karijeru. U ovom poglavlju važnost se pridodaje cjeloživotnom obrazovanju, obrazovanju uz rad, obuci te savjetovanju u razvoju karijere, odnosno „coachingu“.
U petom poglavlju izvršena je analiza poslovanja u poduzeću Tubla d.o.o. u Čakovcu. U ovom djelu analiziraju se opće odrednice poslovanja poduzeća kao što je djelatnost poduzeća, opći podaci o poslovanju te analiza kadrova. Opisuje se način praćenja i razvoja zaposlenika u navedenom poduzeću.
Nakon obrade petog poglavlja, slijedi zaključno razmatranje koje je obrađeno u šestom poglavlju.
Pri obradi tematike korištena je pretežito domaća i strana literatura, izvori sa Interneta, članci te baze podataka. Od znanstvenih metoda primijenjene su induktivna metoda, metoda sinteze, komparativna metoda, metoda deskripcije te metoda ispitivanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese