Odlomak

Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine
Ustavni sistem Bosne i Hercegovine (BiH) čine Ustav BiH, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Ustav Republike Srpske (RS). Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, parafiranim 21.11.1995. g. u Dejtonu (SAD) i potpisanim 14.12.1995. g. u Parizu dogovorena su osnovna načela državno-pravnog i političkog uređenja BiH. Dejtonskim ustavom BiH je definisana kao zajednička država konstitutivnih naroda Hrvata, Srba i Bošnjaka, u kojoj su zajamčena osnovna ljudska prava i slobode i najviši standardi ljudskih prava. Dejtonski mirovni sporazum ima jedanaest sastavnih dijelova – aneksa, od kojih Aneks IV predstavlja Ustav BiH. Strukturu Ustava BiH čine osim Preambule, dvanaest članova kojima se uređuju pitanja:
državno-pravni kontinuitet, državno ustrojstvo, državljanstvo, ljudska prava, podjela nadležnosti između države i entiteta, organizacija, postupak i djelovanje Parlamentarne
skupštine BiH, Predsjedništvo BiH, Ustavni sud BiH, Centralna banka, administrativne procedure, te, opšte i prelazne odredbe.

 

 

 

 

Administrativno-teritorijalno uređenje 

BiH je složena država, koja se sastoji od entiteta Federacije Bosne i Hercegovine (51% teritorije) i Republike Srpske (49% teritorije). Oblast Brčkog, koje je bilo predmet spora i međunarodne arbitraže, proglašena je distriktom (8. mart 2000. g.), tako da se država BiH sastoji od dva entiteta i Distrikta Brčko.

 

 

 
Entiteti
Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska su entiteti koji imaju vlastite ustave, koji treba da budu u saglasnosti sa Ustavom BiH.

 

 

 

 
Federacija Bosne i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) je nastala 18. marta 1994. g., potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma između Republike Hrvatske i Republike BiH. Ovaj entitet se sastoji od deset kantona (koji se dalje administrativno dijele na opštine) a to su Unskosanski, Posavski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Srednjobosanski,  Hercegovačko-neretvanski, Zapadno-hercegovački, Sarajevski i Livanjski kanton. Na nivou Federacije BiH postoje tri ogranka vlasti. Zakonodavnu vlast čini Parlament Federacije BiH, koji se sastoji od Predstavničkog  doma i Doma naroda. Izvršnu vlast vrše predsjednik i dva potpredsjednika FederacijeBiH, kao i Vlada Federacije BiH. Treći ogranak se sastoji od sudova i tužilaštva. Posebni ogranak čine Ombudsmeni Federacije BiH. Glavni grad je Sarajevo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari