Odlomak

Predgovor

Svi roditelji žele najbolje obrazovanje za svoje dijete. Ali ako ste roditelji djeteta s invaliditetom/posebnim potrebama, prvi susret s činjenicom da Vaše dijete ima posebne edukacijske potrebe može Vas zbuniti i frustrirati. A kad počnete tražiti rješenje za sebe i svoje dijete nailazite na niz prepreka: od različitih i nerazumljivih dijagnoza, nepostojećih službi podrške za edukaciju i rehabilitaciju, pa do različitih nejasnih i kontradiktornih uputstava o pravima Vašeg djeteta u sustavu zdravstva, socijalne skrbi ili prosvjete.
U nedostatku savjetovališta za roditelje, informacijskih centara ili barem dostupne literature, koja bi bila od pomoći kad se susretnete s posebnim potrebama svoga djeteta, odlučili smo napisati ovaj priručnik. On je rezultat višegodišnjeg iskustva stručnjaka Udruge IDEM u promicanju uključivanja djece s posebnim potrebama u redovni školski sustav.
Vi ste nas, roditelji, tražili pomoć u prevladavanju brojnih zapreka na koje nailazite, upozoravali nas na nedorečenosti sustava i svakodnevne probleme na koje nailazite. Usmjeravali ste našu pozornost i poticali na pronalaženje rješenja. Vi ste nas potaknuli da provodimo edukacije učitelja i stručnih suradnika, a rezultat svega toga je priručnik za učitelje Do prihvaćanja zajedno: Integracija djece s posebnim potrebama (ur. Kiš-Glavaš, Fulgosi-Masnjak).

Zahvaljujući podršci Ministarstva obitelji, branitelja I međugeneracijske suradnje 2003. smo zajednički pokrenuli projekt Vikend programi edukacija u lokalnoj zajednici za uključivanje djece s posebnim potrebama. Cilj nam je bio senzibilizirati sredine u kojima živite organizacijom tribina za građanstvo, podići rofesionalnu kompetentnost prosvjetnih djelatnika organizacijom seminara a vas roditelje, organizacijom radionica za roditelje, podržati u nastojanjima da izborite  jesto za svoje dijete u školi.
Kako su vam u većini nedostupni centri gdje možete dobiti stručnu pomoć, smatrali smo da će vam neka osnovna, svakodnevno potrebna uputstva, sadržana u jednom malom priručniku, olakšati zahtjevnu ulogu roditelja.

Namjera je ovog priručnika iskazati podršku i pružiti pomoć roditeljima djece s invaliditetom/ posebnim potrebama informacijama o pravima djeteta u području odgoja i obrazovanja, o osnovnim sposobnostima djeteta potrebnima za učenje, o vrstama teškoća te o nekim postupcima koji omogućuju prevladavanje edukacijskih prepreka

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari