Odlomak

Predgovor
Priručnik za zavarivače napisan je sa ciljem da pomogne zavarivačima u shvatanju
principa rada pojedinih postupaka zavarivanja i termičkog rezanja, te da im da osnovna
znanja vezana za tehniku primjene najčešće korišćenih postupaka. Priručnik je namijenjen
polaznicima škole za zavarivanje „ĆOSIĆPROMEX“, čije je sjedište u opštini Usora, a
mogu ga koristiti svi koji žele da se upoznaju sa postupcima zavarivanja: REL, MIG/MAG,
WIG, gasno zavarivanje ili sa postupcima termičkog rezanja.
Za navedene postupke dati su principi rada, parametri režima i tehnika izvođenja
postupka, što u cjelini daje potpunu sliku o svakom od navedenih postupaka, a za čitaoca
predstavlja saznanja koja su neophodna za dobijanje atributa „dobrog“ zavarivača. Dobar
zavarivač, pored vještine koju stiče praktičnim radom, treba da posjeduje teorijska znanja
koja, uz poznavanja postupka, podrazumjevaju osnovna znanja o materijalima (osnovnim i
dodatnim), mogućnostima zavarivanja ili termičkog rezanja najčešće korištenih materijala,
te znanja vezana za bezbjednu primjenu datih postupaka.
S obzirom na to da se više od 70% svjetske proizvodnje čelika prerađuje zavarivanjem i
da proizvodnja čelika u svijetu svakodnevno raste, možemo zaključiti da će potrebe svjetske
industrije za zavarivačima takođe rasti, što može da posluži mladima kao opredjeljujući
faktor pri izboru zanimanja.
Napori koji se čine u školi zavarivanja „ĆOSIĆPROMEX“ usmjereni su na stvaranje
zavarivačkog kadra koji nakon odškolovavanja najčešće nalazi zaposlenje u istoimenoj
firmi, koja je jedan od najvećih kooperanata brodogradilišta „Uljanik“ iz Pule, „3. maj“ iz
Rijeke i sl. Imena navedenih brodogradilišta ne dozvoljavaju površnost u bilo kom radu, a
naročito ne površnost u zavarivačkim poslovima. Stoga nam je cilj da odškolujemo
zavarivače koji će, nakon obuke po evropskim standardima, biti spremni da preuzmu radne
obaveze u najzahtjevnijim zavarivačkim zahvatima. Nadam se da će ovaj priručnik u nekoj
mjeri pomoći da i u buduće ostvarujemo svoj cilj, a to je da vas osposobimo za dobrog
zavarivača.
Ps. BUDITE MAJSTORI SVOGA ZANATA !
Doboj, 2006. godine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari