Odlomak

Pojam privrednog prava moguće je, kao i druge grane prava, definisati na više naĉina, ĉime se bavi pravna doktrina, bez suštinskih razlika u pristupu ovom pitanju. Pojam privrednog prava, kao i svake grane prava i svakog instituta, određuje se, prvenstveno, prema njegovom predmetu, ĉija osobenost odreĊuje osobenost samog pojma.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • Privredno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari