Odlomak

Malo je poslovnih aktivnosti koja su izvorište tolikih dilema i moralnih rasprava kao prodaja. To ne iznenađuje, s obzirom na činjenicu da zahvaljujući prodaji mnogi ljudi zarađuju za život, na direktan ili indirektan način. Trgovački zanat je vezan za mnoge kontraverzne priče. Najčešće su to priče o bogaćenju, prevari i pohlepi. Čak i oni koji se prodajom neposredno ne bave dolaze u svakodnevni kontakt sa njom u svojstvu potrošača. Moguće je da baš zbog toga što je ne poznaju „iznutra“, mnogi ljudi imaju pogrešne i generalizovane stavove o prodaji i prodavcima. Iznenađujuće je to što veliki broj ovakvih pogrešnih predstava imaju i ljudi koji su proveli ceo radni vek u prodaji.

Na početku važno je prihvatiti činjenicu da prodaja i upravljanje prodajom, iako blisko povezane, nisu ista stvar. Ovo skriptu započećemo istraživanjem prirode i uloge prodaje i upravljanja prodajom u savremenim organizacijama i ispitivanjem nekih uvreženih mitova i pogrešnih predstava.

Takođe ćemo se baviti značajem razvoja prodaje, budući da se, kao što je slučaj sa drugim poslovnim funkcijama, od nje očekuje da se prilagođava i menja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 93 stranica
  • PRODAJA I MENADŽMENT PRODAJE dr Slavko Kovačević
  • Školska godina: dr Slavko Kovačević
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari