Odlomak

Rendgenski kabinet je prostorija u kojoj je smešten rendgenski uređaj i u kojoj se vrše rendgenski pregledi ili lečenje rendgenskim zracima. Rendgenski kabinet treba da bude dovoljno prostran da bi mogli da se smeste neophodni rendgenski uređaji, a da još uvek ima i dovoljno mesta za bezbedan rad i kretanje pomoćnog osoblja (ne sme da bude manji od 50 m2). Kabinet, po mogućstvu, treba da ima dvoje vrata, od kojih jedna treba da budu dovoljno široka za prolaz velikih životinja.

Zidovi moraju biti izgrađeni do opeke ili betona, određene debljine (ne manje od 25 cm) i moraju biti obojeni do pola masnom bojom, a od pola treba da je asfaltni (lako održavanje, a i izolator je).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 40 stranica
  • Rendgen -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Veterina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet veterinarske medicine  

Više u Skripte

Više u Veterina

Komentari