Odlomak

 

Revizija je, u ekonomskom smislu, sistematizovan proces objektivnog, nezavisnog, profesionalnog prikupljanja dokaza o efektima poslovanja i drugih odluka u njihovom finansijskom iskazu na osnovu kojih se izražava nezavisno i stručno uverenje o istinitosti, objektivnosti i skladnosti sa normama istih.

Značaj državne revizije je višestruk, a najbolje se može sagledati ako se u obzir uzmu: visina sredstava koja se prikupljaju u državni budžet, dealatnosti koje se finansiraju iz budžeta, proces planiranja budžeta, mogućnost nenamenskog, neracionalnog i protiv zakonitog toršenja finansijskih sredstava iz budžeta.

Predemt istraživanja u ovom radu je revizija u javnom sektoru. Državna revizija proverava i analizira protekle finansijske događaje, kao i postojanje nezakonitih finansijskih procedura kojim se omogućava trošenje javnih finansijskih sredstava i na taj način vrši pozitivan uticaj na način organizovanja državnih institucija i javnog sektora.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese