studenti
Mesto za uspešne studente

Rimsko pravo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Knjiga je namenjena studentima Pravnog fakulteta – početnicima, zbog čega je materija koja predstavlja uvod u savremeno privatno pravo, prvenstveno materija stvarnog i obligacionog prava, obimnije izložena. Knjiga je sačinjena tako da su klasično i Justinijanovo pravo u centru pažnje, a instituti preko kojih je rimsko pravo ostvarilo odlučujući uticaj na evropski pravni razvitak detaljnije su i opširnije obrađeni, od onih koji imaju pretežito istorijski značaj. Da bi studenti mogli da shvate razvoj i promene osnovnih instituta privatnog prava, nužno je izložiti ukratko, pregled razvitka rimskog društva, države i prava.
Nakon kratkog pregleda istorije rimskog prava, sledi poglavlje o pravu ličnosti u kojem je izloženo statusno i porodično pravo: materija o subjektima prava, pravnom položaju raznih kategorija stanovnika, braku i porodici. Zatim su prikazani osnovi građanskog postupka, koji u rimskom pravu ima veliku ulogu jer je rimsko pravo u većoj meri bilo vezano za građanski postupak od modernog prava. Izlaganje je ograničeno na institute procesnog prava, čije je poznavanje nužno kako bi se mogao razumeti razvitsk i značaj instituta stvarnog i obligacionog prava. Središnji deo knjige posvećen je materiji stvarnog i obligacionog prava (opšteg i posebnog dela), a završni, materiji naslednog prava.
Udžbenik ima za cilj da na što jednostavniji i pristupačniji način omogući studentima da se upoznaju sa osnovnim pravnim pojmovima rimskog prava, kako bi stekli određena saznanja kao osnovu za izučavanje savremenog privatnog prava..

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.