Odlomak

Tokom svog studija na Panevropskom univerzitetu “Apeiron” imala sam priliku da se upoznam sa različitim aspektima ruskog jezika i kulture. S obzirom na to da je moj profesionalni interes usmjeren ka prevođenju, za temu svog diplomskog rada odabrala sam da se bavim narodnim poslovicama, jer smatram da one predstavljaju važan lingvistički aspekat čije je razumijevanje neophodno kako bi se ostvario kvalitetan prevod.
Pored lingvističkog aspekta, razumijevanje prinicipa prevođenja poslovica pruža i uvid u kulturnu obojenost jezika sa kojeg se prevodi. Tom kulturnom obojenošću svaki prevodilac mora da vlada.
Dakle, poslovice u sebi, pored lingvističkog, sadrže i kulturološki i psihološki aspekat, kao i mnoga druga obilježja o kojima će biti riječ u predstavljenom radu. Na poslovice možemo gledati kao na rezultat viševjekovnih ljudskih opažanja. One su, zapravo, određena vrsta pogleda na svijet koji u sebi sadrži tradicionalnu notu i oslikava ono što nazivamo “mentalitetom naroda”. Taj pogled na svijet koje one ilustruju sadrži u sebi velike mudrosti, pomogao je generacijama da shvate svoje probleme ili da objasne situaciju u kojoj se nalaze. Stoga nije pretjerano reći da su poslovice dale značajan doprinos razvoju društva u moralnom smislu. Upravo u tome leži njihova duhovna vrijednost.
Tema mog rada glasi “Ruske i srpske poslovice o hrabrosti i kukavičluku”. U ovom radu ćemo se baviti brojnim aspektima koji se tiču poslovica, počev od važnosti njihove upotrebe i očuvanja, preko porijekla, istorije prikupljanja sve do jezičkog aspekta i problema prevođenja.
Treba napomenuti da pri pisanju rada nisam imala u vidu samo primjenu stečenog znanja o poslovicama na prevodilačku praksu, nego i to da je vladanje njihovim specifičnostima veoma važno za učenje stranog jezika, s obzirom na to da one, kao što je u radu naglašeno, čine dio svakodnevnog, književnog i publicističkog jezika.

1.1. Cilj rada

Proučavajući navedene aspekte i njihovu problematiku postavila sam sljedeće ciljeve rada:
1. Objašnjenje različitih obilježja poslovica i ukazivanje na njihovu važnost za jezik i kulturu
2. Ukazivanje na važnost poslovica pri učenju stranog jezika
3. Doprinos očuvanju jezičkih specifičnosti koje se u današnjem vremenu gube i ustupaju mjesto stranim izrazima
4. Obrazloženje pristupa proučavanja poslovica koji je neophodan za prevodilačku praksu

1.2. Zadaci rada

Na osnovu brojnih naučnih radova koje sam konsultovala spremajući ovaj dilomski rad uspjela sam da razmotrim veliki broj različitih pristupa proučavanju poslovica na osnovu kojih sam opredijelila zadatke ovog istraživanja.
Zadacima ovog rada možemo smatrati:
1. Verifikaciju postojećih istraživanja
2. Obogaćivanje stečenog znanja i njegova primjena na konkretne primjere usko precizirane teme
3. Primjenu teorijskog i praktičnog znanja u cilju pružanja inovativnog pristupa proučavanja poslovica

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese