Odlomak

Osnovni marketing cilj preduzeća i njegovog menadžmenta je zadovoljenje ljudskih potreba proizvodnjom i isporukom proizvoda i usluga na tržištu. Povezivanje proizvodnje i potrošnje jedna je od ključnih odrednica uspešnosti marketing funkcije i celokupnog sistema marketinga. Sve ostale marketing aktivnosti su uzaludne ako proizvod nije stigao do mesta potrošnje – ako nije lociran tamo gde se potrošač nalazi. Zato je „isporuka“ jedna od ključnih aktivnosti celokupne marketing koncepcije preduzeća. Ona se sastoji u raspoloživosti robe i usluga na pravom mestu i količini u skladu sa potrebama kupaca.
Na relaciji proizvođač – potrošač se odvijaju raznovrsne aktivnosti, donose odluke i javljaju posrednici, da, na bazi podele rada, povežu proizvodnju i potrošnju na najefikasniji način, omogućavajući da se proizvodi i usluge dostave od proizvođača do potrošača. Kanali distribucije olakšavaju razmenu proizvoda i usluga. Svi učesnici u dostavljanju proizvoda od proizvođača do potrošača predstavljaju kanale distribucije.
Razvoj informacione tehnologije, posebno elektronike i računara, našao je svoju primenu u kanalima distribucije, čiji poseban segment čini elektronska trgovina. Primena računarske tehnike u trgovini omogućila je razvoj elektronske trgovine kao novog oblika odvijanja transakcija između proizvođača i potrošača. Tome je posebno doprineo Internet. Najveća snaga Interneta leži u sposobnosti da omogući kupcima direktan pristup proizvodima i uslugama. Najnoviji i najbrže rastući kanal distribucije jeste prodaja roba i usluga koristeći Web site na Internetu.
U prvom delu ovog rada razmatraćemo sam pojam „Kanali distribucije“. Predstavićemo definiciju kanala distribucije, osnovne funkcije, elemente, učesnike i odnose u kanalima distribucije. Drugi deo rada biće posvećen savremenim, odnosno elektronskim kanalima distribucije. Predstavićemo definiciju elektronske trgovine, osnovne modele elektronske trgovine, prednosti i ograničenja. Na kraju ćemo navesti razlike između tradicionalnih i elektronskih kanala distribucije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese