Odlomak

Da bi uloga i značaj berze kao tržišne institucije bili jasniji, krenućemo najpre od same definicije finansijskog tržišta i njegovog značaja. Konstantno kreiranje novih finansijskih instrumenata i brisanje granica između nacionalnih tržišta je ono što određuje finansijska i robna tržišta. Usavršavaju se telekomunikacioni sistemi i informaciona tehnologija, što omogućava elektronski prenos podataka, što je preduslov za kontinuiranu trgovinu i dematerijalizaciju trgovine, automatizovano saldiranje i sl. Stalno se usavršavaju postojeće i stvaraju nove institucije na finansijskom tržištu. Kontinuelnost, internacionalizacija i globalizacija, finansijske inovacije i deregulacioni tokovi, sve su to karakteristike savremenog finansijskog tržišta.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 87 stranica
  • Berzansko i bankarsko poslovanje Prof. dr Zoran Jeremić
  • Školska godina: Prof. dr Zoran Jeremić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka   Univerzitet Singidunum
  • ,

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese