Odlomak

U širem smislu: skup pravila: pisanih i nepisanih kojima se regulišu ovlašćenja, obaveze i funkcije različitih institucija vlasti, njihovi međusobni odnosi, odnos države i pojedinca kao slobode i prava građana, način i instrumenti njihovog određivanja.

Rating: 3.0/5. From 2 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 152 stranica
  • Pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari