Odlomak

Prouĉavanje metodologije omogućuje šire i svestranije upoznavanje s naukom u njenoj delatnoj strani; drugim recima, omogućuje da se vidi šta nauĉnici rade u svom laboratoriju, kabinetu ili na terenu, da se bolje upoznaju putevi i sredstva pomoću kojih nauĉnici dolaze do pojedinih saznanja i da se shvati logika koja povezuje u misaonu celinu najraznovrsnije postupke nauĉne delatnosti. U novijim nauĉnim de-lima u kojima se iznose rezultati nekih istraţivanja lako je zapaziti nastojanje da se šire objasne postupci i sredstva koji su bili upotrebljeni u istraţivanju. Na taj naĉin istraţivaĉ pruţa svojim kolegama, a i svima ostalima koji se za njegove rezultate interesuju, podatke i o tome kako je do njih došao. Ovo je iz više razloga opravdano i korisno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 329 stranica
  • Metodologijа socioloških istrаživаnjа I dr Vlаdimir Ilić
  • Školska godina: dr Vlаdimir Ilić
  • Skripte, Sociologija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Filozofski fakultet  

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari