Odlomak

PREDGOVOR
Sa pojavom novih tehnika i tehnologija, pripreme knjiga i uopšte
udžbeničke literature, posebno iz tehničkih disciplina, postalo je lakše i
kvalitetnije. Skratilo se vrijeme pripreme i pojavio daleko veći broj
knjiga nego što je to bilo ranije. Iz oblasti mehanika bilo je dosta
različite literature, koja nažalost nije u potpunosti odgovarala
nastavnom procesu i programu po kome se radilo.
Ipak dobro rješenje jeste postojanje udžbenika koji u potpunosti slijedi i
podržava sadržaj koji nastavnik predaje studentima. Zbog toga smo
radeći dugi niz godina na predmetima Staika i Mehanika I, na prvoj
godini studija mašinskih i građevinskog fakulteta stekli iskustvo kako i
šta predavati studentima i šta treba ispitivati studente. U skladu sa
Bolonjskim procesom, nije jednostavno na prvoj godini sa teoretskim
predmetom kakav je Statika uvoditi nove tehnike predavanja i vježbi.
Zato kao jedina i sigurna potpora za postizanje dobrih rezultata jesu
knjige, udžbenici, zbirke i praktikumi.
U knjizi Statika skupili smo niz zadataka koji su se pojavljivali kao
ispitni zadaci u eliminatornom dijelu ispita (pismeni dio ispita).
Teorijska osnova, za rješavanje zadataka datih u knjizi, data je na
jednostavan, razumljiv način i što je moguće u manjem obimu.
Prethodne zbirke zadataka, čiji je sadržaj uključen u ovu knjigu,
pokazale su se kao dobra osnova i bile su dosta korisne i tražene, pa je i
ovo kompletno rješenje, teorijske osnove i prateći zadaci možda i
najbolje rješenje za studente.
Smatram da smo izdavanjem ovog užbenika za predmet Statika i
Mehanika I studentima olakšali pripremu i savladavanje tako važnih
osnova za sve studente tehničkih fakulteta, posebno mašinskih i
građevinskih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 381 stranica
  • Statika Nermina Zaimovic
  • Školska godina: Nermina Zaimovic
  • Skripte, Mašinstvo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI – Akademija umjetnosti  

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Jedan komentar na “Statika – Nermina Zaimovic”

medaris123 medaris123 says:

Zbirka je super uradena. Literatura koja je korištena je najbolja moguca. Zadaci su prilagodeni svima tj. razumljivi su i lahko je shvatit kako su dobijeni pojedini rezultati.

Komentari