Odlomak

Osnovni zadatak proizvodaca je proizvodnja proizvoda zadatog kvaliteta koji zadovoljavaju zahteve potrosaca. Kompanije zbog toga moraju sprovoditi razlicite sisteme kontrolisanja da bi osigurali da proizvodi ispunjavaju propisane zahteve.
Tradicionalni nacin razmisljanja u kontroli kvaliteta hrane vodi strategiji otkrivanja gresaka i nedostataka gotovog proizvoda, u kojoj se gotov proizvod pregleda pri zavrsetku procesa proizvodnje u cilju razdvajanja zadovoljavajucih (u skladu sa specifikacijom) i nezadovoljavajucih (nije u skladu sa specifikacijom) proizvoda . Na ovaj nacin nezadovoljavajuCi proizvodi se otkrivaju suvise kasno u proizvodnom procesu, te je ova tehnika kontrole kvaliteta neekonomicna , trose se resursi u proizvodnju proizvoda nezadovoljavajuceg kvaliteta i ne obuhvata obja8njenja nastanka varijacija, niti unapredenja u cilju postizanja optimalnih ciljeva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Statistika

Komentari