Odlomak

Sagledavajući odnos dece prema roditeljima i obratno, možemo uočiti autoritarne i demokratske stavove, ovo su stavovi roditelja prema deci sa aspekta podele vlasti. Autoritarni stavovi potiču iz patrijarhalnih porodica, u kojoj možemo primetiti da je glava porodice Podela poslova je takva da ističe dominaciju muža(muškarca) i podčinjenost žene, dok se na decu posmatra sa stavom da su deca u potpunoj vlasti roditelja. Autoritarni stav je stav koji negativno utiče na razvoj ličnosti kod dece jer prikriva zdrava roditeljska osećanja i decu otuđuje od zdravog odnosa koji je potrebno negovati. Ovakvi stavovi sa sobom nose određena duboko usađena uverenja tako da se deca plaše roditelja i iz straha prema njima im se pokoravaju. Demokratski stavovi predstavljaju produkt savremenog društva kojem se teži, i u kome se postiže pravna i ekonomska jednakost bračnih partnera. Ogleda se u poštovanju detetove ličnosti i ravnopravnosti među svim članovima porodice. Ovakvi stavovi utiču pozitivno na razvoj dečije ličnosti i pruža detetu sredinu u kojoj može ispoljiti sve svoje potencijale.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese