studenti
Mesto za uspešne studente

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (2 votes cast)

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

*Skripta predstavlja zapise sa studentskih predavanja i treba je koristiti uz udžbenike : Preventivna stomatologija  i Dečja stomatologija
Moguće je da skripta sadrži slovne i druge greške koje će biti korigovane

UVOD
Telesno oštećenje postaje invaliditet  ukoliko dete nije sposobno da se bavi uobičajenim aktivnostima njegovih vršnjaka. Može se napraviti razlika sa terapijskog aspekta između dece koja imaju stomatološki hendikep u užem smislu (veliki deficit ili stanje u ustima i oralnoj šupljini kao što su rascepi ili sl.) i dece čije stanje koje onemogućava uobičajeni stomatološki tretman (deca sa fizičkim, emotivnim,bihejvioralnim, medicinskim oštećenjima).Jednostavnije rečeno, invaliditet predstavlja mentalno ili fizičko oštećenje koje suštinski ograničava neku od značajnih aktivnosti kao što su: briga o sebi, hodanje, čitanje, govor, učenje, održavanje pažnje, komunikaciju itd.
Definicija ometenosti
Svetska zdravstvena organizacija ( SZO) definiše hendikepirane osobe kao one koje su za duži vremenski period sprečene svojim fizičkim i psihičkim stanjem da učestvuju u normalnim aktivnostima svojih vršnjaka, uključujući društvene, obrazovne i rekreativne aktivnosti  (Franks i Winter, 1974).[16]
Pored “hendikepiranosti“ i “ometenosti u psiho-fizičkom razvoju“, za slična stanja koristi se i naziv “razvojna invalidnost“. Ovde se ubrajaju: mentalna retardacija, mongoloidizam, cerebralna paraliza i epilepsija. Da bi se pomenute bolesti svrstale u “razvojnu invalidnost“, uslov je da su nastale pre 18 godine života, da su se trajno nastavile i da čine znatan hendikep oboleloj deci.

Rasprostranjeni naziv “hendikep“ teži da obuhvati sve vrste nedostataka  i oštećenja ljudskih sposobnosti i sve kategorije invalidnih lica. Međutim, u savremenim stručnim krugovima razlikuje se:
1. Oštećenje – (defect)- nedostatak, stanje organizma koje se ispoljava kroz umanjene sposobnosti za aktivnosti koje se od ljudi prirodno očekuju i može se dokazati medicinskim dijagnostičkim sredstvima.
2. Nesposobnost – (disability) invalidnost, smanjenje ili ograničenje nekih sposobnosti i aktivnosti koje ne moraju da remete normalan život pacijenta. Relativna je i zavisi od vrste i stepena oštećenja i od posla kojim se osoba bavi.
3. Ometenost – (hendikep) – nesposobnost koja stalno i dugotrajno usporava, remeti ili na bilo koji drugi način koči normalni rast, razvoj ili prilagodjavanje životnim uslovima. To nije samo onesposobljenost koju pojedinac nosi, već i nemogućnost od strane okoline. Taj specifičan društveni odnos nastaje kada se negativnim dejstvima defekta pridruži odbojan stav većine ljudi prema osobama smanjenih sposobnosti. [16]
Termin “deca sa posebnim potrebama“ koji se nekada koristi je vrlo širok i podrazumeva decu: sa smetnjama u razvoju (decu sa telesnom, mentalnom i senzornom ometenošću), sa poremećajima ponašanja, sa teškim hroničnim oboljenjima, sa emocionalnim poremećajima, bez roditeljskog staranja, zlostavljanu, ali i izuzetno darovitu decu.
Stomatološka hendikepiranost, bitna sa kliničkog i terapeutskog gledišta, znači da je pacijent hendikepiran ukoliko ne može da prihvati stomatološku intervenciju na uobičajen način. Po Holloway i Swallow-u (1982) Ova definicija klasifikuje pacijente, ne prema fizičkim i mentalnim sposobnostima, već prema mogućnosti da se ovim pacijentima uradi odgovarajuća stomatološka intervencija. Treba naglasiti da se neke fizički i mentalno zdrave osobe, svrstavaju u stomatološki hendikepirane [14]
Mnogi autori su pokušavali da klasifikuju razne vrste ometenosti u psihofizičkom razvoju, ali do sada nije napravljena jedinstvena, sveobuhvatna i opšteprihvaćena podela. Klasifikacija dece i mladih sa smetnjama u razvoju varira od zemlje do zemlje.
Međutim, treba naglasiti da se određene smetnje mogu javiti udruženo, i to višestruko otežava stanje pacijenta, kao i sprovodjenje sveobuhvatne terapije.  (primer: cerebralna paraliza, mentalna retardacija, epilepsija, uz moguće oštećenje vida…..)

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.