Odlomak

    1. UVOD

Stručni rad se sastoji iz tri oblasti. Prva oblast se sastoji od teorijske obrade stručne teme – Bubrezi kod čovjeka.
Druga oblast posvećena je metodskom pristupu u nastavi i sastoji se iz sledećih poglavlja:

  •     Metodski pristup planiranju i realizaciji tematske cjeline Bubrezi
  •     Analiza uspješnosti realizacije tematske cjeline Bubrezi.

Treća oblast je cjelina Zaključci. Nakon navedenih oblasti slijedi cjelina Prijedlozi i preporuke.
Rad sadrži i fotografije i kratku obrazovnu emisiju i popis korišćene literature.
Predmet ovog stručnog rada jesu Bubrezi koji predstavlaju glavne organe sistema za izlučivanje. Stručni rad obuhvata: evoluciju, anatomiju, histologiju, fiziologiju i bolesti bubrega, zatim realizaciju tematske cjeline Bubrezi i analiza usvajanja i prihvatanja date oblasti od strane učenika.

Bubrezi (lat. ren, grčki nephros) su parni organi koji predstavljaju jedan od najznačajnijih organa u našem tijelu. Bubrezi spadaju u glavne organe za izlučivanje. Za bubrege možemo reći s pravom da su filteri našeg organizma, jer oslobađaju tijelo od štetnih materija koje su unijete ili nastale kao produkt metabolizma. Međutim, oslobađanje tijela od štetnih materija je samo jedna od važnih uloga koje vrše bubrezi.
Uloga bubrega je višestruka. Bubrezi učestvuju u regulisanju zapremine i sastava tjelesnih tečnosti, regulišu ravnotežu između unosa  i izlučivanja vode i elektrolita u tijelu, regulišu acido – baznu ravnotežu, regulišu arterijski pritisak, učestvuju u sekreciji hormona, sekretuju eritropoetin koji stimuliše proizvodnju eritrocita, proizvode aktivan oblik vitamina D koji se deponuje u kostima i sintetišu glukozu iz aminokisjelina, tokom dugog perioda gladovanja,  dodajući je u krv.
Bubrezi da bi mogli pravilno da funkcionišu i obavljaju svoje uloge potrebno je očuvanje i unapređenje njihovog zdravlja. U slučaju da se poremeti pravilno funkcionisanje bubrega (u slučaju ne liječenja na vrijeme) može doći do postepenog odumiranja bubrega koji vodi ka dijalizi ili transplantaciji bubrega.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari