Odlomak

Da bismo potpunije razumeli suštinu i opštu prirodu ljudskog društva neophodno je da razmotrimo njegovu strukturu. Sve moderne nauke u objašnjenju pojava koja proučavaju koriste pojam struktura, kao teorijsko-analitičku kategoriju, jer svaka pojava u stvarnosti ima odgovarajuću strukturu koja je ključ za njeno razumevanje. Tako fizika proučava strukturu makro-tela ili njihovih mikro-čestica – atoma; hemija ispituje strukturu hemijskih elemenata i njihovih jedinjenja. Biologija proučava strukturu živih organizama počev od strukture gena, preko ćelija i organa do organizma, a psihologija strukturu ljudske svesti.
Sociologija je, od svog konstituisanja u samostalnu nauku, bila usredsređena na proučavanje strukture društva kao celine i pojedinih njegovih delova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 71 stranica
  • Sociologija prof. Sonja Dogandžić
  • Školska godina: prof. Sonja Dogandžić
  • Skripte, Sociologija
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari