Odlomak

Termodinamika je nauka koja obuhvata teorijska i praktična znanja do kojih se došlo pri pokušaju da se putem
toplotne energije dobije mehanička energija (rad). Može se reći da je termodinamika nučna disciplina koja
proučava energetske transformacije praćene promenom temperature i/ili razmenom toplote. S obzirom na
činjenicu da se sve energetske transformacije dešavaju uz promenu temperature i razmenu toplote, proizilazi da
termodinamičke metode omogućavaju analizu energetskih procesa i konverzija.
Primena termodinamičkih metoda omogućava ispitivanje, realizaciju i optimizaciju širokog spektra
postrojenja i procesa, kao što su: parne i gasne turbine, motori sa unutrašnjim sagorevanjem, raketni motori,
nuklearni reaktori, rashladni uređaji, toplotne pumpe, geotermalna energetska postrojenja i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 151 stranica
  • Tehnička termodinamika -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Novi Sad,  Tehnološki fakultet, Novi Sad  

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari