Odlomak

Cilj ovog diplomskog rada je da se teorijskim i praktičnim istraživanjem ustanove najvažniji aspekti spoljne trgovine i spoljnotrgovinskog poslovanja, samog pojma i rizika, kao i rizika koji vladaju u spoljnotrgovinskom poslovanju.
U prvom delu bavićemo se pitanjima spoljne trgovine. Definisani su pojmovi spoljne trgovine, njena važnost u domaćim nacionalnim privredama, neke njene specifičnosti i principi koji su zastupljeni u spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i poseban osvrt na važeći spoljnotrgovinski Zakon. Takođe je kroz jedan deo objašnjena i konkretna važnost spoljne trgovine u nacionalnoj privredi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari