Odlomak

Sistemi automatskog upravljanja imaju dve celine: proces i upravljanje. Upravljanje procesom se ostvaruje na različite načine.Najveći broj rešenja se svodi na to da upravljački sistem prima informacije o ponašanju procesa i da na osnovu tih informacija i zadatog ponašanja formira komande tj. upravljanje kojima se menja ponašanje procesa.
Da bi sistem funkcionisao neophodno je da se obezbedi ciklično obavljanje sledećih aktivnosti: merenja, određivanje upravljanja i izvršavanje komandi. To zapravo znači da treba da se omogući računaruda prihvati izmerene veličine, da ih obradi i na kraju da prenese rezultate obrade na izvršne organe. Ove aktivnosti se obavljaju periodično, pri čemu veličina perioda zavisi od osobina procesa kojim se upravlja. Takođe, treba omogućiti i komunikaciju između korisnika i računara gde će on postavljati zahteve u pogledu načina rada procesa i dobijati informacije o stanju procesa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari