Odlomak

Danas u savremenom svijetu, sve kompanije posluju na osnovu modernog marketing koncepta. On se može predstaviti i izraziti kroz ostvarenje korporativnih ciljeva i zadovoljenje potreba kupaca na način bolji od konkurencije. Da bi poslovno preduzeće moglo da koristi i primjenjuje marketing koncept ono mora prvo da zadovolji tri osnovna uslova bez kojih moderan marketing koncept nije u upotrebi. Prvi uslov se odnosi na same aktivnosti kompanije koje trebaju biti usredsređene na obezbjeđivanje i satisfakciju potrošača. Ovo je prvi uslov, ali i jedan od najtežih koji je potrebno ispuniti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari