Odlomak

Tipični ili netipični električni vodovi se u sistemima za zaštitu od požara i provale koriste uglavnom za prenos električne energije, dok su kao detektori požara i provale manje zastupljeni. Za uspešnu primenu netipičnih električnih vodova u sistemima za zaštitu od požara i provale potrebno je poznavati mnoge parametre, kao što su specifična otpornost, toplotna provodnost, podužna kapacitivnost, karakteristična impedansa, itd., kao i mehanizam promene i zavisnost tih parametara usled nekog određenog poremećaja. Korišćenjem tipičnih i netipičnih električnih vodova moguće je rešiti problem ranog otkrivanja i određivanja mesta poremećaja čiji je uzrok požar ili provala.
Ova doktorska disertacija se sastoji iz osam glava.
Prva glava predstavlja uvod u kome su dati osnovni pojmovi vezani za zaštitu od požara i provale. Prikazana su savremena rešenja koja se odnose na upotrebu tipičnih i netipičnih električnih vodova u sistemima za zaštitu od požara i provale.
Druga glava sadrži osnovne teorijske principe, tehnike i metode koji su primenjeni u eksperimentima i koji bi mogli biti primenjeni u nekim budućim istraživanjima i eksperimentima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari