Odlomak

Čovekov savremeni stil života sve češće kao jedan od značajnih problema i uzroka brojnih zdravstvenih i drugih teškoća ističe nedovoljnu ili neadekvatnu fizičku aktivnost, kao i nezdrave životne stilove široko posmatrano. U ovom kontekstu čini se da je danas više nego ikada značajan rad sa decom, od početka njihovog formalnog obrazovanja, pa i ranije na sticanju adekvatnog odnosa prema fizičkoj aktivnosti i zdravih stilova života. U ovom kontekstu se sve češće razmatraju potencijali koje sa sobom nosi nastava fizičkog vaspitanja, te se intenzivno radi u razvijenim zemljama na njenom osavremenjavanju i organizovanju u skladu sa prinicpima savremene nastave fizičkog vaspitanja. U skladu sa navedenim, moguće je reći da se svrha ovog rada odnosi na izučavanje principa i pristupa u nastavi fizičkog vaspitanja koji će doprineti njenom osposobljavanju za lično i profesionalno funkcionisanje učenika, budućih nosilaca ovog društva u savremenom svetu, podložnom brzim i intenzivnim promenama u raznim domenima koji su na posredan ili neposredan način povezani sa fizičkom aktivnošću i zdravim životnim stilovima savremenog čoveka, kako na globalnom nivou, tako i na primeru naše zemlje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 53 stranica
  • Fizičko vaspitanje -
  • Školska godina: -
  • Diplomski radovi, Skripte, Pedagogija
  • Srbija,  Novi Sad,  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača  

Više u Diplomski radovi

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese