Odlomak

Reproduktivni sistem je sistem organa koji organizmima služi u svrhu razmnožavanja ili reprodukcije. Organi koji pripadaju reproduktivnom sistemu često se nazivaju spolni ili polni organi. Reproduktivni sistem se dijeli na Muški reproduktivni sistem i Ženski reproduktivni sistem, a sačinjavaju ih unutrašnji i vanjski polni organi koji su smješteni u pelvisu , odnosno maloj karlici i oko nje.

Tijela koja pripadaju reproduktivnom sistemu često se nazivaju seksualnim ili punim organima. Za razliku od drugih organskih sistema, organi polnog sistema su značajno različiti među različitim polovima iste vrste.  Kompletan ljudski sistem uključuje spoljašnje pune organe i unutrašnje pune organe. Druge grupe kičmenjaka imaju velike sličnosti u strukturi punog sistema, koji se sastoji uglavnom od punih žlezda, različitih linija i otvora. Međutim, u svakoj grupi kičmenjaka postoje značajne razlike u fizičkim adaptacijama kao i reproduktivnim strategijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Maturski Radovi

Komentari