Odlomak

UVOD

Tradicionalno pedagoško pitanje kako motivisati učenike se do skora smatralo irelevantnim za studente; preovladavalo je shvatanje da su studenti punoletni ljudi koji će sami odlučiti koliko i kako će učiti, da li će završiti fakultet ili ne. Istraživanja su pokazala da su motivacioni modeli univerzitetske nastave pedagoški veoma zanimljivi, da daju različite ali vrlo efikasne obrazovne ishode. Postoje neku univerzalni osnovi motivacije koji na specifičan način deluju kod skoro svakog čoveka. Poznato je da motivacija ima individualni karakter, ali isto tako da su svi ljudi “socijalne životinje” , te da su motivi kao što je socijalna promocija odnose na skoro svakog čoveka. Ti opšti ili univerzalni motivi nas ovde posebno interesuju u kontekstu odnosa studenta prema univerzitetskoj nastavi.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 130 stranica
  • Obrazovanje -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Obrazovanje, Pedagogija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  APEIRON - Fakultet poslovne ekonomije  

Više u Obrazovanje

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari