Odlomak

Brendovi su postali značajan dio cjelokupnog poslovnog svijeta. Prisutan je u svim sverama otvoreog tržišta i nemoguće ih je izbjeći.  To su ideje kojima vjerujemo, grad koji rado posjećujemo, hrana koju jedemo i sve ono što se nalazi u svijesti postojećih i potencijalnih kupaca ili bilo kojeg drugog pojedinca koji može da utiče na organizaciju. Kvalitetni i prepoznatljivi proizvodi, kompanije, turističke destinacije, kulturno nasleđe i ljudi jedne zemlje predstavljaju brend.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 53 stranica
  • UNAPREĐENJE PRODAJE, FRANŠIZING I MERČENDAJZING Doc. dr Aleksandra Vidović
  • Školska godina: Doc. dr Aleksandra Vidović
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Marketing/PR
  • Srbija,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Skripte

Komentari