Odlomak

Fudbal (engl. football, od reči (engl. foot) — stopalo, i (engl. ball) — lopta) u obliku u kojem ga danas poznajemo, igra se već 150 godina. Od svojih maglovitih početaka izrastao je u najpopularniju igru na svetu. Fudbal igra 240 miliona ljudi u
200 zemalja širom sveta a najveći turniri poput Svetskog prvenstva, privlače televizijski auditorijum koji se meri u milijardama, što je više nego u bilo kom drugom sportu

Savremena fudbalska igra razvila se u Engleskoj posle stvaranja prvog fudbalskog saveza 1863. godine. Prva pravila datiraju iz iste godine, a sa manjim promenama odrţala su se i do danas.

Zadnjih pedeset godina postao je najomiljeniji sport na planeti ujedno najsporednija stvar na svetu. U fudbal je umešan veliki broj svetske populacije. Igra se na svim kontinentima i u stalnom je porastu.

Vrhunska dostignuća u fudbalu uticala su na to da se fudbal razvija neobično brzim tempom. Poboljšavaju se svi vidovi priprema fudbalera, menjaju se uslovi treninga, usavršavaju metode i sredstva, koriste dostignuća savremenih nauka o čoveku, podiţe nivo stručnog kadra, povećavaju finansijska ulaganja i dr.

Ovom rapidnom napretku fudbala i njegovom dominantnom mestu u svetu sporta doprineli su, sa jedne strane poboljšani celokupni uslovi i sve jača konkurencija, a sa druge strane naučna istraţivanja, posebno ona koja se odnose na vrhunske pripreme i nastupe fudbalera.

Poslednjih godina posebno je izraţena tendencija za ubrzanjem fudbalske igre. Veliki procenat uspešno realizovanih akcija završava se u kratkom vremenskom intervalu, sa brzim osvajanjem prostora i malim brojem kontakata igrača sa loptom. Danas savremeni fudbaler mora da odgovori postavljenim zadacima kako u fazi odbrane tako i u fazi napada, pa je zbog toga od izuzetne vaţnosti da se u pripremnom periodu, svaka za fudbal bitna motorička sposobnost, podigne na što veći nivo. Da bi se to postiglo neophodan je pravilan odabir metoda i sredstava treninga kao i pravilno dozirano opterećenje. Samo na taj način moţemo doći do pravilnog razvoja i poboljšanja pojedinih motoričkih sposobnosti fudbalera kao što su aerobna i anaerobna izdrţljivost, brzina, snaga, fleksibilnost itd.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese