Odlomak

Uvod

Nastavni čas, kao osnovna organizaciona jedinica nastavnog procesa, primenjuje se od J.A. Komenskog ( 1592 – 1670 ), koji je prvi uveo grupni rad, za razliku od dotadašnjeg vaspitno-obrazovnog rada koji uglavnom bio individualan. H.Ling je početkom druge polovine XIX veka napravio šemu časa fizičkog vaspitanja, u čijoj su se strukturi nazirala tri dela, sa 14 različitih vežbanja. Redosled pojedinih delova i vežbanja je takav da se fiziološko opterećenje povećava u svakom narednom delu časa, da bi uzavršnim delovima postepeno opadalo i na kraju časa došlo na nivo normalnog stanja. On je razradio problem postupnosti u vežbanju i postavio ga na naučne osnove koristeći saznanja prirodnih nauka, pa se stoga smatra ,,stvarnim tvorcem vaspitnog sistema“. Danas, kada se raspravlja o strukturi časa fizičkog vaspitanja, većina autora kao osnovni kriterijum podele uzima sadržaj rada u pojedinim fazama, mada pojedini stručnjaci smatraju da kriterijumi mogu biti i određene organizacione specifičnosti. Ako se kriterijum za podelu časa uzme sadržaj rada, odnosno sredstva fizičkog vaspitanja koja se primenjuju, onda šema časa fizičkog vaspitanja izgleda ovako:

I deo – uvodni deo časa ( nastavni sadržaji ovog dela časa su razni oblici hodanja itrčanja);
II deo – pripremni deo časa ( nastavni sadržaji su vežbe oblikovanja );
III deo – osnovni ili glavni deo ( nastavni sadržaji su elementarne igre i sportovi );
IV deo – završni deo ( nastavni sadržaji su elementarne igre koje ne zahtevaju veće fizičko angažovanje )

Svrha samog časa fizičkog vaspitanja jeste da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima zajedno sa ostalim vaspitno obrazovnim područjima doprinese kognitivnom, afektivnom i motornom razvoju ličnosti učenika.
Ciljevi fizičkog vaspitanja koje mi želimo da postignemo kod gluve i nagluve dece jesu zadovoljavanje osnovnih potreba dece za kretanjem i igrom, zatim podstičemo rast i razvoj ,pravilno držanje, razvoj koordinacije itd.

 

 

 

UVODNI DEO ČASA
Uvodni deo časa bi trajao oko 5 minuta. Kada deca uđu u salu u kojoj se održava čas fizičkog, stali bi jedan pored drugog, poređani po visini, od najvišeg ka najnižem.
U uvodnom delu slede vežbice, koje služe da pripreme organizam za povećane napore, koje pojačavaju krvotok.Sam uvodni deo služi i za razvoj motivacije koja je bitna kod gluve i nagluve dece.
Primeri vežbi i igara za uvodni deo časa

  • odanje,trčanje,skakanje,penjanje,bacanje ili nošenje
  • hhodanje na razne načine ( sa promenom brzine, promenom tempa, na prstima, petama, i sl ),
  • trčanje kombinovano sa hodanjem,
  • hodanje uz razne zadatke ( skočiti, okrenuti se, preskočiti prepreku, čučnuti,sesti i sl. ),
  • hodanje i trčanje kombinovano sa drugim prirodnim oblicima kretanja( puzanje, penjanje, provlačenje )

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese