Odlomak

Menadzment prodaje

Predmet Menadžment prodaje sastavni je deo akreditovanog studijskog programa „Marketing i trgovina“ na III godini Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum u Beogradu. Ovo, prvo izdanje knjige, pruža celovit uvid u problematiku menadžmenta prodaje,njegovu osnovu i teorijske okvire, funkciju i značaj. U cilju sveobuhvatnosti i konzistentnosti materije u razmatranju poseban akcenat je stavljen na uticaj i važnost srodnih i bazičnih oblasti marketinga i menadžmenta
sagledanih pre svega sa trgovinskog aspekta.
Kako je implementacijom tržišne orjentacije akcenat stavljen na kupca, njegove potrebe i preferencije koje su podložne promenama i trendovima, i kako je za postizanje adekvatne tržišne pozicije potrebno zadovoljiti kupce bolje i uspešnije od konkurencije,pojam kupaca i aspekti njihovog ponašanja detaljno su obrađeni.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 263 stranica
  • Menadžment prodaje Vladimir P. Matović
  • Školska godina: Vladimir P. Matović
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET SINGIDUNUM - Departman za poslovnu ekonomiju  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari