Odlomak

Terapijski pristup kardiovaskularnim bolestima može biti klinički ili hirurški. Hirurgija je indikovana kada je verovatnoća preživljavanja veća pomoću hirurškog tretmana nego pomoću kliničkog tretmana. Kardiološke hirurške procedure su među najčešćim i najkomplikovanijim oblicima operacija širom sveta, a postoperativni period karakterišu kompleksni izazovi. Među faktorima koji određuju krajnji klinički ishod, postoperativna nega je od velike važnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fitomedicina

Više u Skripte

Komentari