Odlomak

Prve štampane novine u masovnoj prodaji i distribuciji pojavile su se u 17. vijeku, ali su za prvenstveni cilj imale, ne masovno informisanje recipijenata, već bi se prije reklo da su imale za cilj ispuniti ciljanu nakanu – biti ispomoć u poslovanju većim trgovcima i ispomoć političarima, te kao primarno sredstvo političke i ekonomske propagande.

Krajem 19. vijeka sve su učestaliji zahtjevi čitatalaca da se u njihovim novinama nađu i pregledi kulturnih događaja, ali i sportski pregledi, te različite lokalne vijesti. 20. vijek donosi vrlo raznoliku profilaciju novina kao osnovnog printanog medija za različite recipijente, sa stajališta profesije, uzrasta, starosne dobi, socijalnog statusa ili polja interesovanja.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 43 stranica
  • Printano novinarstvo Prof.dr. Fahira Čengić Fejzić
  • Školska godina: Prof.dr. Fahira Čengić Fejzić
  • Skripte, Žurnalistika
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet političkih nauka  

Više u Skripte

Više u Žurnalistika

Komentari