Odlomak

Napomena: skenirano, lošija čitljivost

 

UVOD

U naslovu ove knjige su dva opšta pojma: psihološka nauka i obrazovna delatnost. Mada je reč o pojmovima različite vrste, njihovi sadržaji se delom preklapaju. Naime, psihološka saznanja čine osnovu obrazovno-vaspitne delatnosti, bilo da su ona deo ličnog iskustva osobe koja se zdravorazumski bavi obrazovnom delatnošću, kao što je slučaj sa vrećinom roditelja, bilo pak da su ova saznanja sistematski stečena profesionalnim obrazovanjem, kao što je slučaj sa učiteljima i nastavnicima. Isto tako obrazovanjem se stiču važna psihološka saznanja te se može govoriti o obrazovanju kao izvoru naučnih saznanja o čovekovom psihičkom životu.

Opredeljujući se za naslov knjige Psihologija i obrazovanje,  a čiji je podnaslov psihološke osnove obrazovanja, želeli smo da ukažemo na udeo psiholoških saznanja u obrazovnoj delatnosti. Ta psihološka osnova obrazovne delatnosti se,međutim, često podrazumeva, ali se retko postupa kao da se psihološka saznanja nisu ni usvojila sa namerom da se primene.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Obrazovanje

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese