Odlomak

UVOD
Tema ovog seminarskog rada jeste ‘ Rasprostranjenost i obuhvatnost poštanske mreže i raznovrsnost usluga’ koji se zasniva na definisanju pojma poštanske mreže, njenim karakteristikama, a prije svega rasprostranjenosti i obuhvatnosti prethodno navedene kao i raznovrsnosti usluga koje se pružaju u oblasti poštanskog saobraćaja.
Poštanska mreža predstavlja specifičan integrisani tehničko-tehnološki sistem, kojeg čine infrastrukturni objekti, oprema, postrojenja kao i transportna sredstva te linije prijema i otpreme pošiljaka, što zajedno kao jedan cijelovit i funkcionalan sistem, omogućava obavljanje poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.
Polazna osnova u definisanju mreže svakako se nalazi u skupu mikrolokacija određenog sadržaja koji su međusobno uvezani tako da čine cijelinu koja omogućava obavljanje funkcije u zavisnosti o kakvoj se mreži radi: putevima, telekomunikacijskoj mreži, željezničkoj ili drugim mrežama.
Posebno je značajan postupak definisanja saobraćajne mreže koja predstavlja specifičan skup elemenata koji su međusobno povezani, tako da čine svrsishodnu cjelinu koja omogućava obavljanje saobraćaja.
Poštansku mrežu sačinjavaju sve jedinice, objekti, oprema poštanske mreže i transportna sredstva drugih i međusobna povezanost u jedinstveni tehničko-tehnološki sistem i ekonomski sistem. Cjelovit sistem ovako prikazan ima za cilj prijenos pošiljaka i obavljanje usluga pošte u užem i širem okružnju.
U nastavku ovog seminarskog rada, saznaćemo više o rasprostranjenosti i obuhvatnosti poštanske mreže, kao i raznovrnosti usluga koje nam pruža poštanski saobraćaj, te na koji način možemo da osiguramo sigurnost i zaštitu jedinica poštanske mreže.

1. Rasprostranjenost i obuhvatnost poštanske mreže

1.1. Definisanje i pojam poštanske mreže

Poštansku mrežu čine sve jedinice, objekti, oprema poštanske mreže i transportna sredstva, te njihova međusobna povezanost u jedinstven tehničko-tehnološki i ekonomski sistem. Cjelovit sistem ovako prikazan ima za cilj prenos poštanskih pošiljaka i obavljanja usluga pošte u užem i širem okruženju, kao i u međunarodnim razmjerama.
Također, možemo konstatovati da poštanski saobraćaj ima infrastrukturu specifičnu za ovaj sistem kao: pošte, poštanske zgrade, rejoni i stanice za poštonoše, poštanski kovčežići, automati za prodaju vrijednosnica i druga razna sredstva u funkciji obavljanja usluga.
Polazeći od obrazloženja šta sve obuhvata poštanska mreža, koje elemente, kakvu infrastrukturu i šta se sve obavlja u toj mreži, možemo zaključiti da poštansku mrežu čine dva bitna segmenta:
1. infrastrukturni i materijalni poštanski elementi koji su preduslov obavljanja poštanskog saobraćaja,
2. poštanske relacije R tj. veze ili koridori po kojima se prenose informacije i pošiljke.
Osnovni pokazatelji raznovrsnosti poštanske mreže prema međunarodnim konvencijama dijele se na:
1. prosječan broj stanovnika koje poslužuje jedna pošta,
2. prosječan broj stanovnika na jedan šalter,
3. veličina teritorija u km2 koju pokriva jedna pošta,
4. veličina dostavnog rejona,
5. broj poštanskih kovčega, uslužnih automata i drugo.
Organizacija i funkcionisanje poštanske mreže utvrđuje se zakonskim aktima, ali i planovima i programima poštanskih sistema. Planovi i programi su perspektivni, dugoročni, a u samoj realizaciji poštanskog saobraćaja kratkoročni planovi (jednogodišnji).

Načela razvoja poštanske mreže pretpostavljaju da se detaljno reguliše izgradnja, održavanje i eksploatacija, koja treba da obezbjedi optimalan unutrašnji i međunarodni poštanski saobraćaj. To znači da se uz najmanje troškove zadovolje potrebe korisnika usluga. U ovom razvojno-saobraćajnom procesu nužno je da bude ostvareno tehničko¬ tehnološko jedinstvo poštanske mreže u cilju obezbjeđenja funkcionalne sposobnosti. Pod jedinstvom tehničko-tehnološke i funkcionalne sposobnosti podrazumijeva se i jedinstven način obavljanja usluga prenosa pošiljaka koji može da omogući samo konfiguracija poštanskih kapaciteta sa performansama kapaciteta složenog ststema.
Iz navedenog razloga potrebno je postaviti sljedeće zadatke za dugoročan razvoj poštanske mreže:
– razvijati poštansku mrežu uporedo sa razvojem drugih privrednih grana, te uklanjati disproporciju u odnosu na stanje mreže u drugim zemljama,
– usavršavati organizaciju rada u cjelovitom proizvodnom procesu,
– izgrađivati i proširivati poštansku mrežu za svako naseljeno mjesto,
– izgrađivati poštansku infrastrukturu (poštanske zgrade, prostor za korisnike i otpremu, transportna sredstva),
– primjenjivati naučnu organizaciju rada u procesu proizvodnje i usluživanja korisnika,
– koristiti savremena tehnička dostignuća za otpremu i tehnološki proces obavljanja usluga uz primjenu automatizacije i mehanizacije,
– opremu i transportna sredstva tipizirati u cilju racionalne eksploatacije i smanjenja troškova.
Razvoj poštanske mreže treba uskladiti sa međunarodnim trendom kvaliteta i odnosom broja stanovnika na jednu poštu, na jedan kovčežić i broj usluga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari

Click to access the login or register cheese