Odlomak

Свет у којем живимо нас окружује мноштвом микроорганизама, који својим деловањем и метаболизмом узрокују разне процесе и могу бити узрочници различитих инфективних обољења. Процес уништавања микроорганизама је дезинфекција, односно мера заштите којом се спречава преношење микроорганизама, а тиме и инфекција. Као таква, дезинфекција је нашла своје место у многим делатностима и задире у свакодневни живот и рад. Дезинфекција може да се спроводи на разне начине физичким и хемијским методама.

Антисептици и дезинфицијенси су делотворне супстанције, које за употребу на кожи и слузници, а поготово на ранама, морају задовољавати одређене критеријуме. Након продора, микроорганизми почињу да се множе великом брзином, па њихов број врло брзо може досгнути разину одговорну за развијање инфекције и угрожавање здравља. Да би се спречило размножавање микроорганизама, употребљавају се дезинфицијенси. Иста средства примењена у мањој концетрацији, антисептици, неће потпуно уништити микроорганизме, али ће их довести до стања које више није опасно по здравље. Управо због тога се та два појма у свакодневном животу често употребљавају као синоними.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Farmakologija /
  • Školska godina: 2024
  • Seminarski radovi, Farmacija
  • Srbija,  Ćuprija,  Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji  

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Komentari