Odlomak

1. PREDGOVOR
Od svog nastanka pa sve do danas, država Izrael, odnosno, izraelski državno-
politički vrh suočava se sa izazovima i pretnjama iz spoljnog okruženja zemlje,
čije su osnovne karakteristike uporno i trajno neprijateljstvo, netrpeljivost, i
otvorena agresivnost, sa manjim ili većim oscilacijama, i sa kratkim i retkim
periodima koje karakterišu stanja koja mogu obezbediti izvestan napredak na
poljima bezbednosti zemlje i učvrstiti njen položaj u međunarodnim odnosima.
4
Ponavljajući ratovi, neprestana neprijateljstva na nižim nivoima intenziteta,
propali mirovni procesi sa Palestinom i Sirijom, stanje „hladnog mira“ sa
Egiptom i Jordanom, su osnažili osećaj opsadne opasanosti i ugroženosti države i
stanovništva. U realnosti svakodnevnice, stanje u područjima bezbednosti i
spoljnih poslova najpribližnije se opisuje kao stanje tajnog ratovanja, koje
ciklično eskalira na svakih par godina. Kao rezultat takvog stanja, pitanje
nacionalne bezbednosti je ne bez razloga, postavljeno na sam vrh političkih i
državno-pravnih prioriteta Izraela u poslednjih šest, gotovo i sedam decenija.
Izrael je na ove izazove odgovrio stvaranjem i učvršćivanjem
neproporcionalnih odbrambenih kapaciteta kreiranih u isključivoj nameni
preduhitrenja i sprečavanja opasnosti i pretnji po nacionalnu bezbednost, pritom
razvijajući pristup primirivanja u procesu odlučivanja o pitanjima iz domena
nacionalne bezbednosti. Sredinom osamdesetih godina prošlog veka, institucije
i rukovodstva u sistemu nacionalne bezbednosti Izraela, pridobili su zavidnu
reputaciju u pogledu kvaliteta rada, i istovremeno postajući jedne od najvećih u
svetskim okvirima. Od tada, ovaj sistem konstantno raste, kako u pogledu veličine
i sofistikacije, tako i u pogledu kompleksnosti organizacije. Na polju političkog
odlučivanja, Izrael još nije razvio sofistikovani proces donošenja odluka ili
proces odlučivanja srazmeran sa vitalnom važnošću pitanja nacionalne
bezbednosti za naciju, sa kvalitetom i veličinom političkih instrumenata koji su
pritom razvijeni. Ovaj proces, iako nezavršen i sa vidnim nedostacima, imao je
svoj doprinos u ranijm dekadama postojanja države Izrael, kada su dostignuća
države na poljima unutrašnje i spoljne bezbednosne politike bila na vrhuncima
uspešnosti. U današnjici, predmetne manjkavosti u procesima donošenja odluka,
dobijaju sve veću ulogu u dijagnostifikovanju slabih i ranjivih tačaka i
parametara u ukupnom sistemu nacionalne bezbednosti zemlje i imaju vrlo štetan
uticaj na političke tokove odlučivanja i sposobnost države da ostvaruje svoje
ciljeve u segmentu nacionalne bezbednosti i spoljne politike

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese