Odlomak

SISTEM RAZVODA RADNE MATERIJE
ZADATAK: Da obezbedi pravovremeno otvaranje i zatvaranje usisnih i izduvnih organa kako bi se omogu    ć ila što potpunija i kvalitetnija izmena radne materije – pražnjenje od produkata sagorevanja i punjenje svežom radnom materijom.Ko    4-taktnih     motora razvodni organi su danas skoro isključivo ventili     (mada je bilo konstrukcija motora kod kojih se razvod ostvarivao pomo    ć u rotacinih razvodnika ili pokretljive cilindarske košuljice).
Kod  2-taktnih    motora se primenjuje zasunski razvod (ulogu zasuna naj č eš ć e igra sam klip) ili kombinovani zasunsko-ventilski razvod.

U opštem slu    č aju sistem ventilskog razvoda konvencionalnog tipa sadrži    sledeć e komponente:
1. Ventilski sklop
2. Bregasto vratilo
3. Elementi pogona bregastog vratila
4. Elementi za prenos pogona od brega do ventila (podiza    č , šipka podiza    č a, klackalica)
5. Elementi za regulaciju zazora ventila

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari