Odlomak

Napomena: fotografije i grafički prikazi mišićnog tkiva

Mišići imaju sledeće uloge:

  • proizvode pokrete tela i njegovih delova
  • proizvode pokrete unutrašnjih organa
  • omogućavaju govor
  • odrţavaju poloţaj tela i ravnoteţu
  • podupiru meka tkiva
  • odrţavaju telesnu temperaturu

 

 

RECEPTORI U SKELETNIM MIŠIĆIMA

  • MIŠIĆNO VRETENO (DETEKTOR PROMENE DUŢINE MIŠIĆA)
  • GOLDŢIJEV TETIVNI ORGAN (DETEKTOR PROMENE NAPETOSTI U MIŠIĆU)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese