Odlomak

Настава као најорганозованији вид васпитног рада упућује на што разумније проналажење, одабирање и што целисходнију примену најприкладнијих метода и поступака који воде до пуне реализације постављених дидактичких задатака. Дидактичке методе говоре о начинима остваривања планираних циљева и задатака образовања, указујући како треба радити у оквиру разних дидактичких предмета и нивоа и облика дидактичког рада. Можемо рећи да су методе дидактичка оруђа и дидактичкика и ученика. Наука је доказала да су се, уз примену погодних облика и метода наставе и учења, развијале све духовне снаге ученика, морална својства, интелектулане способности, па чак и интелигенција. Зато се код нас и у свету, настава сматра најпогоднијим условом свеукупног развоја ученика. Реч метода долази од грчке речи «metodos» што значи пут или поступак којим се долази до неког наставног циља или задатака.

Наставна метода је одабрани пут или поступак којим се лакше и најекономичније презентује ученицима наставно градиво (знање, вештина и навике) истовремено развијају способности, изграђују сопствену личност и оспособљавају за самосталан рад. Све до Коменског па и касније владало је мишљење да у настави постоји само једна наставна метода, за разлику од савременог схватања да је у настави нужно постојање више метода с обзиром на различите дидактичке садржаје, срдества, облике наставног рада, на разлике међу ученицима. На основу овог можемо рећи да свака метода има двоструко значење, тј. односи се на начин рада дидактичкика и ученика. Оне су саствани део наставног рада у свим његовим етапама. Дидактичкици примењују дидактичке методе приликом извођења појединих етапа наставног процеса, од увођења до проверавања, па и ученици на тим истим етапама примењују са своје стране дидактичке методе ради стицања знања и развијања способности.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Didaktika Petar Rajcivic
  • Školska godina: 2022
  • Naučni radovi, Obrazovanje
  • Srbija,  Leposavić,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Učiteljski fakultet u Prizrenu Leposaviću  

Više u Naučni radovi

Više u Obrazovanje

Komentari

Click to access the login or register cheese