Odlomak

Хотелијерство је дјелатност која гостима пружа услуге смјештаја, исхране, точења пића, рекреације и разноврсне друге услуге. За време привременог боравка у хотелским објектима у изабраној дестинацији туристима хотелијерство омогућује одмор и релаксацију, пословним људима остваривање пословних контаката, семинара и различитих других стручних, научних и политичких скупова ствара услове за конструктиван рад, туристима омогућује упознавање са природним атракцијама и културним споменицима. Хотелијерство је дјелатност којој је резултат у временски релативно кратким производним процесима са разноврсном услугом и производима задовољиле жеље и потребе потрошача. Иако дио пословних активности има карактер материјалне производње ( понуда хране и пића ), хотелијерство битно одређује управо кружни карактер: хотелским објектима потрошачима се пружају услуге смјештаја, припреме хране и пића, изванпансионске услуге, услуге је потребно непрестано прилагођавати захтјевима гостију, нужан је непосредни контакт са гостом, јер се услуге не могу пружати када нема гостију, запослени увијек морају бити приправни за пружање услуга, радно је вријеме „ еластично“, тешко је планирати и усклађивати потребе за запосленима са запослености капацитета, неједнак интезитет пословања током дана и током године одређује посебне услове рада-сезонски рад, са дугим стајањем, ходањем или радом при високим температурама, нефлексибилност трошкова и ангажовање имовине. Хотелско тржиште је засићено понудом, што потрошачима омогућује да увијек имају на располагању све ширу понуду у границама исте разлике цијена.

Хотелијерство је дјелатност која се бави пружањем услуга смјештаја, прехране, точења пића, продаје трговачке робе и рекреације становништву, пословним људима и туристима у категоризираним смјештајним објектима. Хотелијерство је дио глобалног предузетништва обједињено једним општим појмом и заједничким називом – туризам. Хотелијерство је врло важно за економију неке државе јер према неким изворима, туризам, послије здравства, осигурава посао највећем броју људи на свијету,а у неким земљама број запослених у услужним дјелатностима је мјерило за процјену стандарда људи у тим државама. Карактеристике услуга које се пружају у хотелијерству: 

  • Недодирљивост услуга: хотелијери покушавају створити заокружен сустав пружања свих услуга у хотелијерству, како би их могли стандардизовати и измјерити њихов квалитет. 
  • Истовременост ”производње” и конзумирања услуга: услуге у хотелијерству не могу се произвести и ускладиштити, а онда приликом доласка госта пружити их на начин како се то обавља у производним организацијама. 
  • Партиципација госта у производно – услужном процесу: данашњи модерни комуникацијскоинформацијски системи омогућују госту да се активно укљући у креирање услуге коју желе коритити или је користи.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese